Pozovite nas: +381 65 99 77 585 | E-mail: office@pisanjecv.com |

Selekcija kadrova

  • 02. Oktobar, 2015.
  • Admin
Selekcija kadrova

Selekcija kadrova

Set naših usluga pod zajedničkim nazivom: Selekcija kadrova

ProFectum je osnovao servis za preduzeća, koji nudi širok raspon usluga i kompletnih rešenja na području ljudskih resursa.

Usluge koje nudimo:

1. Analiza potreba za novim kadrovima u saradnji sa hrm (kadrovskom) službom i/ili top menadžmentom
2. Analiza potreba za raspoređivanjem kadrova (klasifikacija) u saradnji sa hrm (kadrovskom) službom i /ili top menadžmentom

3. Regrutovanje ciljne grupe kandidata za zapošljavanje (oglašavanje, preporuke, sajmovi zapošljavanja, mentorske obuke)

4. Selekcija/klasifikacija kandidata za određene poslove

Profesionalna orijentacija je stručno savetovanje sa psihologom o izboru zanimanja prikladnog psihofizičkim osobinama odredjene osobe.

Naša usluga profesionalne orijentacije sastoji se od:
• testiranja sposobnosti (test ineligencije-IQ)
• testiranja ličnosti i interesovanja
• individualnog razgovora sa psihologom.

Testiranjem se utvrdjuje stepen razvoja širokog spektra vaših sposobnosti. Naime, svako zanimanje zahteva razvijenost određenog sklopa sposobnosti, a one su preduslov da bismo s lakoćom i uspehom obavljali neki posao.

U individualnom razgovoru psiholog analizira u kojim bi zvanjima vaše sposobnosti najviše došle do izražaja i poklapa li se to s vašim interesima i željama.
Kome savetujemo profesionalnu orijentaciju?

Svima koji još nisu sigurni u svoj izbor i ne znaju:
• koji fakultet ili srednju školu da upišu
• šta mogu raditi posle završenih određenih studija,
• koje su im sposobnosti najrazvijenije,
• koje im je zanimanje primereno,

ili žele
• da potvrde svoj izbor,
• saznaju u kojim zanimanjima još mogu biti uspešni,
• izaberu rezervnu varijantu

Profesionalna orjentacija će odgovoriti na sva ova pitanja i pomoći vam da rešite nedoumice.

Za set gore navedenih usluga visina honorara određuje se posle posle konkretnog upita.